معاون آمورشیمعاون آموزشی

-         نام و نام خانوادگی : مهندس سید اردلان مظلومی

-         آدرس پست الکترونیکی : Pnu_Georgia@yahoo.com

-         تلفن تماس : +995 555 469 191

 


Deputy of Educational

Ardalan Mazloomi
Email: pnu_georgia@yahoo.com

Tel1 : +995 555 469 191


بيشتر