همکاران مرکز
 

رئیس مرکز بین الملل گرجستان

-         نام و نام خانوادگی :  دکتر فرزاد قاسم زاده

-         آدرس پست الکترونیکی : Pnu_Georgia@yahoo.com

-         تلفن تماس ایران : 9122040617 98+

-         تلفن تماس گرجستان : 597140300 995+

-         تلفن تماس آذربایجان : 515772760 994+

 

معاون آموزشی

-         نام و نام خانوادگی : مهندس سید اردلان مظلومی

-         آدرس پست الکترونیکی : Pnu_Georgia@yahoo.com

-         تلفن تماس : +995 555 469 191

 

مدیر امور مالی و اداری دفتر تهران

-         نام و نام خانوادگی : شیما شهراسی

-         آدرس پست الکترونیکی : Pnu_Georgia@yahoo.com

-         تلفن تماس : 2188946270 98+

 

      مدیر امور آموزشی و دانشجویی دفتر تهران

-         نام و نام خانوادگی : مهندس پروین قاسم زاده 

-         آدرس پست الکترونیکی : Pnu_Georgia@yahoo.com

-         تلفن تماس : 2188946271 98+

بيشتر