ریاست مرکز
Georgia_PNU_Autorization_Letter

Ukraine_PNU_Autorization_Letter


دکتر فرزاد قاسم زاده

رئیس مرکز بین الملل گرجستان

فرزاد قاسم زاده متولد سال 1352 ، دانش آموخته دکتری آکادمی ملی علوم آذربایجان  در رشته روابط بین الملل است. ایشان از سال 1394 مسولیت راه اندازی و مدیریت مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور را در کشور گرجستان بر عهده دارد .

ایشان نزدیک به 20 سال سابقه مدیریت در شهرداری تهران را دارد و زمینه تخصصی ایشان مدیریت فرهنگی و هنری و کارافرینی بین الملل می باشد .

از کتاب های ایشان می توان به نقش مدیریت شهری در توسعه کارآفرینی (انتشارات نورالثقلین) ، حل مسائل سازمانی با استفاده از رویکردهای کلینیکی (آکادمی ملی علوم آذربایجان) و راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی (جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران) و  مدیریت منابع انسانی در شهرداری ها ،  شهرها در حال جهانی شدن  و  بالغ بر 15 مقاله علمی –پژوهشی اشاره کرد .

ایشان دانش آموخته نرم افزار کامپیوتر و مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی ، کارآفرینی از دانشگاه تهران ،  MBA از کالج تجارت الکترونیک آمریکا و دکتری روابط بین الملل از آکادمی ملی علوم آذربایجان و دانشجوی دکتری تخصصی کارافرینی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشند.


تلفن تماس

ایران :          9122040617 98+

گرجستان :   597140300 995+

آذربایجان :    515772760 994+

Email:Ghasemzadehinfo@gmail.com
فايلها
Dr_Ghasemzadeh_CV_97_06_15.pdf 748.489 KB
Georgia_PNU_Autorization_Letter.jpg 711.747 KB

بيشتر